Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesi iptal edildi

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesi iptal edildi

Vakıf Katılım

İBB'den yapılan açıklamaya göre, belediye, Atatürk Havalimanı arazisiyle ilgili çevre düzeni ve plan değişikliğine itiraz etti. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aleyhine açılan davada yürütmenin durdurulması ve iptali istendi.

Mahkeme, 07 Kasım 2022 tarihli ara kararıyla anlaşmazlık konusu taşınmaz mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. Mahkemenin kararında, dava konusu plan değişikliklerinin şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve teknikleri, kamu yararı, hukuka uygunluk yönünden incelenmesi suretiyle teknik yönden bilimsel gerekçeye dayalı, açık sonuç belirten ayrıntılı bilirkişi raporunun mahkemeye sunulmasını talep etti.

Mahkemeye sunulan bilirkişi incelemesinde, ''27 Mayıs 2022 tasdik tarihli İstanbul'un 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği (İstanbul'un Bakırköy ilçesi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ve çevresi) şehircilik ilkelerine, yerleşmenin gelecekteki ihtiyaçlarına, planlama tekniklerine uygun olmadığı ve kamu yararını gözetmediği bilirkişi heyetimizce tespit edilmiştir.'' ifadesine yer verildi.

İBB’nin TOKİ ile Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına karşı açtığı davayı, Ankara 16. İdare Mahkemesi 7 Eylül 2023’te karara bağlayıp, ihalede hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetti.

İhalenin iptaline karar verildi

İBB, Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin bu kararını temyize götürdü. İBB’nin temyiz başvurusuyla ilgili kararını veren Danıştay 13. Dairesi,  davanın idare mahkemesi tarafından reddedilmesinde hukuki isabet bulunmadığını kaydetti.  Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin kararını bozan Danıştay 13. Dairesi, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere kesin olarak ihalenin iptaline oybirliğiyle karar verdi.

Hibya Haber Ajansı