Işık Plastik, kar dağıtmayacak

Işık Plastik, kar dağıtmayacak

Vakıf Katılım

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, ''Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Seri:XI No:29 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen 01.01.2023-31.12.2023 konsolide finansal durum tablolarımızda yer alan net dönem karı 103.028.577 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda enflasyon düzeltilmiş haliyle yer alan net dönem karı olmadığından kar payı dağıtımı söz konusu olmayacaktır.  Bu hususun yapılacak genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin bilgisi ve onayına sunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.'' denildi.
 

  Hibya Haber Ajansı